Конфиденциална политика

Личната информация, която бихте въвели, при работа с онлайн магазин www.dentadel.com, ще бъде използвана само за целите, за които e поискана и в съответствие с правилата за конфиденциалност.


Данните при регистрация : акаунти, потребителски имена, имейл адреси, телефони и други не се разпространяват, продават или предоставят на трети лица.  


Информацията ще бъде използвана единствено и само за обслужване на оферти, заявки и поръчки свързани с дейността на онлайн магазин www.dentadel.com


За повече информация

е-mail : [email protected]

телефон : +359 8 78 45 1 45